fredag 5. oktober 2012

Skal det gamle vike for det nye?

Å, jul med din vrede
Roar Eskild Jacobsen journalist
Haugesunds Avis
27. september 2012

Julemarkedet på Rådhusplassen har allerede skapt irritasjon rundt to måneder før åpning. Årsaken er at en blomsterhandler som holder ut på torget året rundt, er blitt bedt om å flytte på salgsvognen sin. Den private blomstervognen må vike for den lille k...read more...© 2011 Haugesunds Avis. All Rights Reserved